Werkwijze

Gesprek met opdrachtgever; in overleg met u worden gewenste resultaten en werkwijze vastgesteld

Gesprek met de deelnemer(s): In het kader van persoonlijke groei en ontwikkeling is ons vertrekpunt bij aanvang van een training de deelnemer zelf. Tijdens een intakegesprek wordt in kaart gebracht waar de deelnemer staat en waar hij naar toe wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Indien wenselijk gebruiken wij persoonlijkheidstesten om een werkbaar persoonlijk profiel te krijgen.

Training: tijdens de training werken wij aan de gewenste gedragsverandering door het toepassen van beproefde trainingsmethodieken. Deze methodieken zijn ervaringsgericht en nemen de praktijk van de deelnemer als uitgangssituatie. Wij werken niet alleen aan het verbeteren van de competenties van de deelnemer maar ook aan zijn/haar overtuigingen. Men gaat zich pas anders gedragen als men ook anders gaat denken oftewel anders naar een situatie gaat kijken(Vida Nova).

Individuele coaching: voor specifieke begeleiding kan gekozen worden voor individuele coaching waarbij lastige blokkades worden weggenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld beperkende overtuigingen zijn als: “Ik kan het niet”, “Zij zijn niet te vertrouwen”, “Ik wil het niet”, etc

Voortgangsgesprekken: er kan gekozen worden voor het terugkoppelen van relevante informatie aan betrokken derden in achtneming van de integriteit van de deelnemers.

Evaluatie en eindrapportage: Na afloop van de training wordt in overleg met de opdrachtgever de training geëvalueerd aan de hand van een eindrapportage.

Nazorg: In de periode na de training neemt de trainer/coach regelmatig contact met u op om te kijken of de gewenste resultaten beklijven en verder evolueren. Indien wenselijk kunnen er terugkomdagen georganiseerd worden om het geleerde te ‘onderhouden’.